ELDORADO

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.

QUI SOM?

Eldorado vol ser un espai LGBTIQ+, accessible, inclusiu i polititzat. Ens vinculem físicament al Bar La Kontra però tenim la voluntat de poder-nos moure a altres espais i presentar propostes també a l’aire lliure. Naixem amb la idea d’intentar allunyar-nos de la tònica pinkwashing que gentrifica els barris i que expulsa propostes properes i honestes, distanciant-nos dels interessos del capital. 

Ens agradaria que Eldorado fos un punt de partida des d’on crear xarxa, no només des de l’oci festiu, sinó també més enllà de la nocturnitat. Ens fa molta il·lusió existir, ser un espai de trobada de la diferència al barri i col·laborar per tal que apareguin més espais LGTBIQ+ crítics. 

MEMÒRIA HISTÒRICA. ORIGEN D’ELDORADO

Se sap que al llarg de les tres primeres dècades del segle XX, Berlín era una de les ciutats més liberals i tolerables en relació al col·lectiu LGTBI. És per això que en aquells temps la ciutat es va convertir en un punt de trobada i refugi de persones d’aquests col·lectius a nivell mundial → es considera que entre el 1919 i el 1933 Berlín era similar a la dècada dels 70 que es va viure a ciutats com SF o NYC i es calcula que durant aquella època van existir més de 100 locals LGTB. 

Específicament, eldorado era una dels locals més populars entre la comunitat queer i era mundialment famós pel que a dia d’avui es coneix com a espectacles drag. Era un local que era freqüentat per molta varietat de perfils de persones, fins i tot hi havia polítics que hi anaven de forma regular, com és el cas d’Ernst Röhm, que va ser una dels primers membres del partiti nazi,  era el boss de las SA nacionalsocialistes i amic íntim de Hitler. Entre aquests locals, els més coneguts eren “Eldorado”, “Mikado”, “Dorian Gray”, “Toppkeller” (lesbian i bi), o “Monokel”

 

Veure els actes realitzats

COM ENS DEFINIM?

Eldorado és un espai antifeixista, transfeminista, antiracista i Pro treball sexual. 

Antifeixista perquè a Eldorado rebutgem qualsevol forma de feixisme, partint d’un compromís amb valors fonamentals com la llibertat, la igualtat i la diversitat, així com la memòria històrica i la consciència social, amb la voluntat de resistir als perills associats a les ideologies feixistes. 

Transfeminista perquè ens oposem contundentment a la discriminació i la violència basades en la identitat de gènere. Reivindiquem la igualtat de gènere i la llibertat i els drets de les persones trans. Eldorado esdevé un espai on la diversitat de gènere és celebrada. 

Antiracista perquè el projecte Eldorado ara mateix està format per cinc persones blanques europees. Entenem que, com a persones blanques, ocupem un lloc privilegiat en aquesta societat colonialista que obliga que es donin processos migratoris nord-sud i alhora els persegueix, posant en pràctica polítiques migratòries que no respecten els drets humans. Tenim un compromís amb la lluita antiracista i assumim la responsabilitat col·lectiva de combatre el racisme d’una manera activa i crítica, mitjançant la consciència i la participació en causes antiracistes. 

Pro Treball Sexual: Defensem el dret de les persones a prendre decisions lliures sobre el seu propi cos i reconeixem el treball sexual com una elecció vàlida. A Eldorado advoquem per la desestigmatització del treball sexual i rebutgem els prejudicis i estereotips associats a aquesta professió. Defensem els drets i la dignitat de les treballadores sexuals, així com l’organització de les treballadores sexuals i la seva autodeterminació. 

VERSATILITAT EN FORMATS I ÈTICA 

Ens vinculem físicament al Bar La Kontra però tenim la voluntat de poder-nos moure a altres espais i presentar propostes també al aire lliure.  Per això, aspirem a ser un projecte expansible, capaç d’ajustar-se a diverses circumstàncies. Aquesta versatilitat ens permet ser una plataforma participativa en iniciatives i lluites del barri, esdevenint una veu activa en la construcció d’una identitat col·lectiva, contribuint a la diversitat cultural de la ciutat.

Creiem que la diversitat de formats pot ser una oportunitat per connectar amb un públic més ampli i divers, organitzant des de concerts fins a xerrades, exposicions d’art, fotografia, cinema, activitats al carrer, etc. D’aquesta manera, Eldorado pretén ser un projecte proactiu en la creació de noves idees i pràctiques.

Volem mantenir-nos lliures de vincles amb entitats que tenen pràctiques que no concorden amb els valors del projecte. En primer lloc, Eldorado pren una posició ferma i clara en contra de col·laborar amb multinacionals i empreses associades a fons voltors. 

En segon lloc, l’avaluació es centra especialment en l’ideari d’Eldorado relacionant-ho amb la inclusió i el suport a la comunitat LGTBIQ+. Per aquesta raó a Eldorado no serem còmplices d’iniciatives que segueixin estratègies d’acció o comunicació i que donin suport al col·lectiu LGTBIQ+ amb un únic objectiu econòmic, comercial o polític. D’aquesta manera, ens mantindrem el màxim lluny possible de totes aquelles propostes que es venguin com agents actius del canvi i de la transformació social sense tenir unes polítiques internes i accions clares envers a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+.